Swansea beach clean, Billy Barraclough

Hiraeth Yn Y Môr (HYYM) is a community-led project working in North-East Wales to connect local people with the ocean on their doorstep

Learn more about the project and how you can get involved below.

Mae Hiraeth Yn Y Môr (HYYM) yn brosiect a arweinir gan y gymuned sy’n gweithio yng Ngogledd-ddwyrain Cymru i gysylltu pobl leol â’r cefnfor ar garreg eu drws.

Dysgwch fwy am y prosiect a sut y gallwch chi gymryd rhan isod.