humphrey-muleba-SAdHXOTohfM-unsplash (1).jpg

Troi'r llanw ar iechyd dirywiol moroedd Cymru

Gyda'r sefydledd o'r Llywodraeth newydd Cymru, rydym yn cymryd ein hymgyrch adferiad y cefnfor yng Nghymru i’r lefel nesaf.

Gallwch ddarllen y dudalen hon yn Saesneg trwy glicio are y ddolen hwn.

Gwnaethom gynnal digwyddiad ar-lein arbenning ar Mehefin y 30eg. I fynd gyda'r digwyddiad, rydym wedi creu fideo newydd, addewid ar-lein ar gyfer Aelodau'r Senedd (AS), a ffeithlun defnyddiol.

Gwyliwch ein fideo newydd: Cadarnhau moroedd iachys yng Nghymru

I cefnogi ein ymgyrch, rydym wedi creu fideo dwyieithog sydd yn dangos pa mor anhygoel yw moroedd Cymru, gyda naratif o'r cyflwynydd bywyd gwyllt, Iolo Williams. Gallwch weld ein fideo newydd yn ei holl ogoniant yma.

Galw ar Aelodau'r Senedd i wneud addewid

Os ydych chi'n Aelod o'r Seneddd, rydych chi yn gallu cliciwch ar yr dolen hwn i arwyddo'r addewid.

Bydd rhestr lawn yn cael ei chyhoeddi i ddangos pa aelodau sydd wedi addo i amddiffyn a cynnal a gwella moroedd Cymru - beth am wirio i weld a yw'ch cynrychiolydd lleol wedi cofrestru eto?

Rwy’n addo amddiffyn moroedd Cymru a’r bywyd gwyllt sydd yn fyw yn y dyfroedd hyn

Llofnodwch yr addewid nawr

Gwyliwch ein digwyddiad ar-lein arbennig yn ol

Gwnaethom gynnal digwyddiad ar-lein ar Mehefin y 30eg o'r enw Y degawd tyngedfennol: troi’r llanw ar ddirywiad iechyd moroedd Cymru. Dangosodd y digwyddiad i Aelodau’r Senedd ac eraill sut gallwn gweithio gyda’n gilydd i achub moroedd Cymru.

Darlledwyd y digwyddiad yn fyw ar y diwrnod ond gallwch ei wylio'n ol drwy'r sianel YouTube Cyswllt Amgylchedd Cymru.

Moroedd Cymru - lle rydyn ni nawr a beth sydd ei angen

Yn olaf, mae ein ffeithlun defnyddiol newydd yn rhoi cipolwg ar statws presennol moroedd Cymru a beth sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru i’w diogelu.

Bydd yr ymgyrch yma yn digwydd dros yr haf a thu hwnt, ac rydym yn edyrch am frwydfrydwyr cefnforoedd Cymraeg i gefnogi ni. Os ydych eisiau helpu ni, gallwch rhannu ein adnoddau newydd ar-lein a defnyddio #troiyllanwcymru neu gofynnwch i'ch AS i arwyddio ein addewid.

Os ydych eisiau cymrud gweithred personal, rydym yn edrych am bobl i ymuno ein her plastig sy'n digwydd pob Iau. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr her plastic gan cliciwch yma.

Gyda eich cefnogaeth, gallwn achub moroedd Cymru.

Learn more about our work in Wales

Find out more